مقاله عامل هاي تعيين کننده فقر و تغييرات رفاهي خانوارهاي روستايي منطقه سيستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در تحقيقات اقتصاد كشاورزي از صفحه ۲۱ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: عامل هاي تعيين کننده فقر و تغييرات رفاهي خانوارهاي روستايي منطقه سيستان
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فقر روستايي
مقاله تغييرات رفاهي
مقاله سيستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عمراني محمد
جناب آقای / سرکار خانم: فرج زاده ذكريا
جناب آقای / سرکار خانم: دهمرده مجيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مطالعه با هدف بررسي عامل هاي تعيين کننده فقر و همچنين تغييرات رفاهي در ميان خانوارهاي روستايي سيستان (شهرستان زابل) طي دوره ۱۳۷۶-۱۳۸۳ صورت گرفت. براي اين منظور از داده هاي درآمد هزينه خانوار استفاده شد. در بررسي عامل هاي تعيين کننده فقر از مخارج خالص سرانه خانوارها به عنوان معيار رفاه استفاده شد. در تحليل عامل هاي تعيين کننده فقر از متغيرهاي ويژگي هاي سرپرست خانوار، ترکيب سني فرزندان و مجذور بعد خانوار استفاده شد. نتايج نشان داد سن سرپرست خانوار، ترکيب سني فرزندان خانوار و همچنين مجذور بعد خانوار از مهمترين عامل هاي تعيين کننده فقر در مناطق روستايي شهرستان زابل است. بر اساس يافته ها مشخص شد که افراد زير خط فقر از بيش از ۶۰ درصد در سال ۱۳۷۶ به حدود ۳۳ درصد در سال ۱۳۸۳ کاهش يافته است. همچنين نتايج بدست آمده از ارزيابي تغييرات رفاهي طي دوره ۱۳۷۶-۱۳۸۳ نشان داد که ترکيب مخارج به نفع کالاهاي غير اساسي تر تغيير کرده است. رشد سالانه مخارج واقعي سرانه نيز ۲٫۲۱ درصد بوده است.