مقاله عامل هاي موثر بر تقاضاي تفريح در پارک هاي جنگلي، مطالعه موردي پارك جنگلي داغلار باغي شهرستان خوي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در تحقيقات اقتصاد كشاورزي از صفحه ۳۱ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: عامل هاي موثر بر تقاضاي تفريح در پارک هاي جنگلي، مطالعه موردي پارك جنگلي داغلار باغي شهرستان خوي
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تابع توليد خانوار
مقاله تابع توليد تفريح
مقاله تقاضاي سفر
مقاله مدل اقتصاد سنجي
مقاله پارک جنگلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باقرزاده علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين مقاله، تعيين ارزش خدمات تفريحي پارک جنگلي داغلار باغي شهرستان خوي در آذربايجان غربي است. براي اين منظور، از الگوي هزينه مسافرت در چارچوب تابع توليد خانوار استفاده مي شود. روش شناسي کار بر مبناي، تخمين توابع توليد تفريح، هزينه ي نهايي و محاسبه قيمت سايه اي است. تابع توليد مورد استفاده از نوع گري بيکر مي باشد. داده هاي مورد نياز از يک نمونه ۷۰ نفري از بازديدکنندگان در تابستان سال ۱۳۸۸ گرد آوري شد. نتايج مطالعه نشان مي دهد که زمان مسافرت و هزينه هاي مسافرت، بر توليد کالاي تفريح موثر هستند. همچنين، تقاضاي تفريح داراي رابطه ثبت با درآمد مسافران و کيفيت پارک و نيز رابطه منفي با قيمت سايه اي تفريح مي باشد که مطابق با انتظارات تئوريکي است. در اين راستا، جهت گيري سياست هاي توسعه تفرج گاهها و پارک هاي شهري، با حفظ استاندارد هاي زيست محيطي و ايجاد ساز و کارهايي براي بازگشت سرمايه داراي اهميت است. در نهايت توصيه شده است که کيفيت پارک، به عنوان عامل موثر در تقاضاي تفريح بهبود يابد.