سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: چهارمین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مجید جعفری – مرکز تحقیقات شرکت فراورده های نسوز آذر
مهران ابطحی زاده –
عزت ا… فردوسیان –
کیوان فرقانی –

چکیده:

تولید آلومینیم با استفاده از انرژی الکتریکی و حرارتی بطور همزمان صورت می گیرد. در پروسه تولید آلومینیم از مواد مختلفی نظیر اکسید آلومینیم، کریولیت و انرژی الکتریکی DC استفاده می گردد. جهت ایزوله کردن انرژی حرارتی و الکتریکی استفاده از مواد عایق مناسب الزامی و ضروری میباشد. در این مورد پروژه ساخت عایق های مورد نیاز از طریق شرکت آلومینیم سازی در مرکز تحقیقات شرکت فرآورده های نسوز آذر مورد بررسی قرار گرفت. جهت اجرای پروژه فوق، ابتدا نمونه های موجود تحت بررسی های فیزیکی، شیمیایی و ریزساختاری قرار گرفت در این بررسیها پارامترهای مختلف مانند دانسیته، استحکام مکانیکی، آنالیز فازی و عنصری مورد آزمایش قرار گرفت و در نهایت برای شناسایی دقیق تر از میکروسکوپ الکترونی استفاده شد. با شناسایی ساختار و مواد اولیه مورد نیاز، نمونه های آزمایشی تهیه گردید و پس از کسب نتایج رضایت بخش نسبت به ساخت نمونه بصورت نیمه صنعتی اقدام شد و در نهایت جهت آزمایش به آلومینیم سازی ارسال گردید.