سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: پنجمین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

زهرا رحیمی خامنه – کارشناس مهندس شیمی (شرکت پژوهشهای ساختمانی ایران)

چکیده:

امروزه بیشتر کشورهای جهان به ارزش و اهمیت منابع سوختی به ویژه منابع تجدید ناپذیر واقفند و به دنبال تمهیداتی برای استفاده هرچه مفیدتر و اتلاف هرچه کمتر این منابعند. فشارهای موجود از سوی سازمان های مدافع محیط زیست و پیمان نامه های مصوب در مجامع بین المللی نیز این ضرورت را پر رنگتر می سازد. لذا کشورها برای رسیدن به استفاده بهینه از انرژی به دنبال تدوین چهارچوب ها و قوانین قابل اجراهستند. همچنین در کنار واضعان و مجریان قوانین و چهارچوب ها که عموما سازان های وابسته به دولت هستند، سازمان ها و موسسات خصوصی و غیر دولتی نیز وجود دارند که وظیفه اصلی آنان مشاوره و راهنمایی مصرف کنندگان انرژی در بخش های مختلف است. چرا که در بسیاری از کشورها به دلیل گرانی سوخت، کاهش مصرف سوخت و استفاده بهینه از آن علاوه بر جامعه، برای مصرف کنندگان نیز مقرون به صرفه تر بوده و باعث خرید تجهیزات و دستگاه های انرژی در برخی موارد تقلیل خواهد یافت. در این مقاله وضعیت عایقکاری در جهان به ویژه درکشورهای پیشرو در این زمینه و نیز سیر تدوین و تغییرات قوانین مرتبط با انرژی ساختمان و عایقکاری مورد مطالعه و مقایسه تطبیقی قرار خواهد گرفت. مقایسه قوانین، حداقل ها و حداکثرهای موجودو معیارهای بررسی در کشورهای مختلف و روش های کنترل و اجرای آن می توان جهت تدوین قوانین جامع تر و اجرایی تر برای انرژی ساختمان راهگشا باشد.