سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی خلاء

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

یگانه مهدی – غیر وابسته

چکیده:

در این مطالعه عایق حرارتی خلأ جدید ثبت شده توسط مؤلف [ ۱] ، معرفی گردیده و خصوصیات سازه ای و انتقال حرارتی آن مورد مطالعه قرار می گیرد. در عایق مذکور، وظیفه غلبه بر نیروی ناشی از فشار هوای محیط و ایجاد فاصله بین دو جداره عایق به منظور ایجاد خلأ به عهده سازه ای انعطاف پذیر و جمع شونده می باشد. با اعمال فشار هوا به داخل این سازه و تغییرشکل آن، دوجداره عایق از یکدیگر دور می شوند و به این ترتیب در مناطقی از عایق که سازه نگه دارنده وجود ندارد خلأ به وجود می آید. عایق پیشنهاد شده توسط نرم افزار اجزا محدود Ansys مدلسازی شده و مورد تحلیل قرار گرفته است. تحلیلهای تنشی و انتقال حرارتی قابلیت بالقوه طرح پیشنهاد شده را به عنوان یک عایق مطلوب نشان می دهند.