مقاله عدالت، عدالت اسلامي و سهام عدالت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در راهبرد از صفحه ۷۱ تا ۹۷ منتشر شده است.
نام: عدالت، عدالت اسلامي و سهام عدالت
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عدالت
مقاله عدالت اقتصادي
مقاله عدالت مبادله اي
مقاله عدالت توزيعي
مقاله سهام عدالت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بختياري صادق

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
عدالت از مفاهيم آرماني است که بشر از ابتداي تاريخ تمدن نسبت به آن شناخت اجمالي داشته و براي برقراري آن کوشيده است. از ديد بسياري از صاحب نظران، عدالت، فضيلت و حتي منبع و ريشه همه فضايل است، به طوري که برخي عدالت را در يک کفه و فضايل و ارزش هاي ديگر را در کفه ديگر قرار داده اند.
در اين مقاله مفهوم عدالت از منظر فلاسفه قديم يونان و فيلسوفان معاصر غرب مورد بررسي اجمالي قرار گرفته و عدالت اقتصادي از منظر اقتصاد اسلامي نيز در استفاده بهينه از منابع و امکانات، نبودن فقر و نياز مادي و توسعه اقتصادي و اجتماعي خلاصه شده است. در قانون اساسي نيز عدالت به عنوان هدف اساسي و سياست هاي کلي اصل ۴۴ آن نيز تماما با دغدغه عدالت و به منظور تحقق آن مطرح شده اند.
اين مقاله بحث سهام عدالت را نيز مورد بررسي قرار داده و به دلايل مختلف نتيجه گيري نموده است که اجري اين طرح مي تواند مفهوم ارزشي و مقدس عدالت اقتصاد اسلامي را خدشه دار نمايد و از اين رو پسوند عدالت را براي اين سهام مناسب نمي بيند.