مقاله عدالت اجتماعي و سلامت كودكان در ايران (در چارچوب مدل تعيين كننده هاي اجتماعي سلامت سازمان بهداشت جهاني) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در رفاه اجتماعي از صفحه ۸۹ تا ۱۳۷ منتشر شده است.
نام: عدالت اجتماعي و سلامت كودكان در ايران (در چارچوب مدل تعيين كننده هاي اجتماعي سلامت سازمان بهداشت جهاني)
این مقاله دارای ۴۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش
مقاله ايران
مقاله درآمد
مقاله سلامت
مقاله قوميت
مقاله كودكان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سجادي حميرا
جناب آقای / سرکار خانم: وامقي مروئه
جناب آقای / سرکار خانم: مدني قهفرخي سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بيان مساله: در اين تحقيق تلاش شده تا نتايج حاصل از مطالعات درباره چهار تعيين كننده درآمد، جنسيت، آموزش و قوميت با سلامت كودكان ايران بررسي شود.
روش: اين مطالعه از نوع مطالعات توصيفي با مرور اسناد و منابع کتابخانه اي است. کليه اسناد منتشر شده در فاصله زماني ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۵ در زمينه چهار تعيين كننده اجتماعي ساختاري مرتبط با سلامت كودكان (بر اساس مدل سازمان جهاني بهداشت) جمع آوري و پس از طبقه بندي، بررسي و تحليل شدند.
يافته ها: اكثر مطالعات، فراواني مشكلات سلامت كودكان را در خانواده هايي نشان  مي دهد كه سطح درآمدشان پايين است. مطالعات بسياري نيز ارتباط آموزش هاي رسمي و غيررسمي و سلامت را تاييد مي كنند. مطالعات محدود در زمينه سلامت کودکان در قوميت هاي مختلف تاييدکننده تفاوت هاي معنادار شيوع بيماري ها در اقوام مختلف است.
نتيجه گيري: در مجموع يافته هاي اين مطالعه نقش چهار تعيين كننده ساختاري بر سلامت كودكان در ايران را تاييد مي كند.