مقاله عدالت ادراک شده از احيا خدماتي و تاثير آن بر اعتماد مشتريان در شرکت هاي مسافربري هوايي داخلي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در نيمه اول ۱۳۸۹ در پژوهش نامه مديريت تحول (پژوهش نامه مديريت) از صفحه ۱۷۹ تا ۲۰۲ منتشر شده است.
نام: عدالت ادراک شده از احيا خدماتي و تاثير آن بر اعتماد مشتريان در شرکت هاي مسافربري هوايي داخلي
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله احيا خدماتي
مقاله عدالت توزيعي
مقاله عدالت رويه اي
مقاله عدالت تعاملي
مقاله اعتماد
مقاله شرکت مسافربري هوايي داخلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كاظمي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: بريدنظيف يحيي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به بروز اجتناب ناپذير خطا و اشتباهات در ارايه خدمات و شکايات متعاقب آن از جانب مشتري، اتخاذ سياست هاي مناسب براي رسيدگي به شکايات مشتريان ضروري مي نمايد. تحقيق حاضر با هدف بررسي تاثير ادراك عدالت در رسيدگي به شکايات مشتريان شرکت هاي هواپيمايي، بر رضايت و اعتماد مشتريان نسبت به اين شرکت ها انجام شده است. از اين رو تعداد ۲۷۳ پرسش نامه بين آن دسته از مسافرين فرودگاه بين المللي شهيد هاشمي نژاد مشهد توزيع گرديد که در طول دو سال گذشته حداقل با يک مشکل خدماتي مواجه شده و مشکل خود را به شرکت منعکس کرده بودند. براي پردازش داده ها و تحليل يافته هاي اين تحقيق، از روش مدل يابي معادلات ساختاري استفاده شده است. نتايج به دست آمده، تاثير هر يک از ابعاد عدالت، به ترتيب اهميت، شامل تعاملي، رويهاي و توزيعي، بر رضايت از احيا خدماتي را تاييد مي کند. همچنين تاثير رضايت از احياء خدماتي بر اعتماد مشتريان، نيز مورد تاييد قرار گرفته است.