مقاله عدالت جنسيتي، مرز تعامل جنسيت و سياست که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مطالعات راهبردي زنان (كتاب زنان) از صفحه ۲۲۵ تا ۲۶۶ منتشر شده است.
نام: عدالت جنسيتي، مرز تعامل جنسيت و سياست
این مقاله دارای ۴۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عدالت
مقاله فمينيسم
مقاله حضور سياسي
مقاله قضاوت
مقاله حکومت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عطارزاده مجتبي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقق عدالت در رويکرد سياسي اسلام که همواره بر اساس قابليت ها و توانمندي هاي ذاتي هر يک از دو جنس، در ضمن يکتا انگاري هر دو جنس در عرصه حقوق انساني، تکاليف و وظايف متناسب با آن را بر دوش زن و مرد مي گذارد، اقتضاي آن دارد تا در شرايطي که ويژگي هاي انساني در معادلات سياسي تاثيرگذار است، هر دو جنس يکسان و فارغ از تفاوت هاي موجود در عرصه عمومي و سياست حضوري فعال داشته باشند. اين نوشتار در راستاي تبيين محوريت مقوله عدالت در تامين پيوند جنسيت با عرصه سياست، نخست معنا و مفهوم عدالت در رويکرد جنسيتي و در ادامه مسووليت هاي فردي و اجتماعي زنان را تبيين نموده و برخي از شبهات پيرامون عـدم حضور سياسي اجتماعي زنان را بيان و پاسخ هاي مستدل به آن داده شده است. به نظر مي رسد، بهترين راه براي تحقق عدالت جنسيتي، پذيرش نقش اجتماعي زن در کنار توانمندي هاي سرشار وي در عرصه خصوصي است که زمينه ساز تعامل جنسيت با سياست مي باشد.