مقاله عدالت جنسيتي از ديدگاه علامه طباطبايي و شهيد مطهري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مطالعات راهبردي زنان (كتاب زنان) از صفحه ۴۹ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: عدالت جنسيتي از ديدگاه علامه طباطبايي و شهيد مطهري
این مقاله دارای ۳۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عدالت
مقاله جنسيت
مقاله تکليف
مقاله تفاوت
مقاله تشابه
مقاله خانواده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رودگر محمدجواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
«عدالت» از حيث مفهوم شناختي، به معاني: تعادل و توازن، تساوي در شرايط مساوي، تفاوت در شرايط متفاوت، دادن حق هر صاحب حقي و قرار گرفتن هر چيزي در جاي خود مي باشد. در اين نوشتار مفاهيم و مباني «عدالت» و «جنسيت» و ترکيب «عدالت جنسيتي» از منظر علامه طباطبايي و شهيد مطهري مورد بررسي قرار گرفته و معلوم مي شود، يگانه مرجع حقوقي نظام آفرينش، غايت مندي فعل الهي، رابطه وثيق حق و تکليف، حق و عدالت، وحدت انگاري عالم وجود و نسبت طبيعت و فطرت انساني نظام ارزشي اسلام در جريان «عدالت جنسيتي» معنا و مبناي خود را نشان مي دهد؛ مساوات ملازم بلکه متحد با عدالت و عدالت ريشه در تساوي دارد تا نفي تبعيض در آن يک اصل اصيل و قطعي باشد و «تشابه» اساسا موضوعيت ندارد؛ اگر چه مساوات مطلق غيرممکن و مطلوب هم نيست؛ زيرا تفاوت هاي طبيعي و اکتسابي چنين حکم مي کند.