مقاله عدالت و انصاف در همکاري مبتني بر اعتماد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در چشم انداز مديريت بازرگاني (چشم انداز مديريت (پيام مديريت)) از صفحه ۲۹ تا ۴۷ منتشر شده است.
نام: عدالت و انصاف در همکاري مبتني بر اعتماد
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عدالت
مقاله عدالت رويه اي
مقاله عدالت توزيعي
مقاله عدالت مراوده اي
مقاله همکاري مبتني بر اعتماد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اوتارخاني علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
 پايداري شبکه هاي همکاري نيازمند تامين مقدمات و توجه به نوع تعاملات است. مقدماتي مانند دقت درانتخاب همکاراني با زمينه کاري مناسب، اهداف مشترک، داشتن فرهنگ مشارکت و داشتن رويکرد برد– برد که داراي اهميت بسياري هستند؛ اما در اين بين عدالت به عنوان يک زمينه مناسب مي تواند نقش بسيار مهمي در موفقيت شبکه همکاري داشته باشد. در اين مختصر خواهيم کوشيد ضمن تبيين مفهوم عدالت مدل مناسب براي سنجش آن ارايه کرده و ارتباط آن را با موفقيت همکاري مبتني بر اعتماد نشان دهيم.