سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی حسینی – استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

چکیده:

عدم اختلاط ماگمایی یکی از موارد پذیرفته شده در پترولوژی ماگماها است، ولی این موضوع در دو ماگمای تقریبا مشابه اسیدی غیر عادی است. این پدیده در کوههای شمال غرب قزوین اتفاق افتاده است. در گدازه های شمال شرق قزوین، گلوله های گردی در یک زمینه هم رنگ و از نظر کانی شناسی هم جنس قرار دارند. بطور ظاهری آن را می توان واریولیت و با توجه به ترکیب شیمیایی داسیتوئید واریولیتی نامید. از نظر ترکیب شیمیائی نیز این دو فاز مشابه هستند. اما در نمونه های دستی مرز دو فاز کاملاً مشخص می باشد و در مطالعات عناصر خاکی کمیاب، تفاوت بین دو فاز کاملاً نمایان است که تفکر عدم اختلاط ماگمایی را تایید مینماید.