سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مجتبی جهان اندیش – استادیار بخش مهندسی راه و ساختمان، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز
محسن اژدری – دانشجوی دکتری خاک و پی، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز

چکیده:

در بیشتر مسائل مقدار مرزی در مکانیک خاک فرض می شود تنشها و کرنش های اصلی هم محور هستند. این فرض با نام هم محوری شناخته میشود. اما نشان داده شده است که حتی برای خاکهای متجانس هم لزوما این فرض صادق نیست. لذا، با توجه به اینکه حضور مسلح کننده ها در خاک به آن خاصیت غیر همسانگردی میدهد، ضرورت بررسی عدم اعتبار این فرض درمورد خاکهای مسلح بیشتر احساس میشود. در این مقاله ظرفیت باربری خاک مسلح در حالتهای هم محوری و عدم هم محوری میدانهای تنش وسرعت با استفاده ازتئوری خطوط تغییر طول صفر مورد مطالعه قرار می گیرد.