سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

پژمان حق پناه –

چکیده:

هر سازمان دارای تفکر، دیدگاه، آرمان و اهداف خاص خود می باشد و کلیه فرایندها و فعالیتهای خود را در همین راستا تعیین و مستقر می سازد. فرایند تحقیق وتوسعه نیز به عنوان یکی از مهمترین فرایندها ،نقش تعیین کننده ای در کارایی و اثر بخشی سایر فعالیت ها ایفا مینماید.
در اجرای فرایند تحقیق و توسعه نیز یکی از مهمترین موانع، عدم تفکر سیستماتیک می باشد که خود شاملمباحثی متفاوتی نظیر برنامه ریزی استراتژیک ، منابع انسانی ، تجزیه و تحلیل نتایج می باشد که راهکارهای مناسب هر یک قابل بحث و بررسی است. عمده رئوس و موانع به شرح عبارتند از :
۱- عدم تعیین اهداف فرایند تحقیق و توسعه درمراکز تحقیقاتی و یا اهداف نامناسب
۲- عدم تعیین برنامه های اجرایی و تعیین پروژه های تحقیقاتی
۳- عدم کارایی و اثر بخشی پروژه های تحقیقاتی ناشی از تعریف ناصحیح منابع و تامین آنها
۴- عدم تعیین مسئولیت و اختیارات
۵- عدم هماهنگی مناسب بین اهداف پروژه های تحقیقاتی و نقطه نظرات مشتریان
۶- عدم تجزیه و تحلیل عملکرد فرایند واعتقاد به اصل بهبود مستمر