سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

احمد ماکوئی – استادیار دانشکده صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران
مهیار افتخار – کارشناسی مهندسی صنایع

چکیده:

دراین مقاله ضمن تعریف «مدیریت زنجیره تامین» برخی از عواملی که موجب ایجاد عدم اطمینان در زنجیره م ی شوند معرفی گردید ه ا ن د . تاثیر عوامل عدم اطمینان در قالب پدیده ه شلاق چرمی و پویایی های سازمانی زنجیره مورد بررسی قرار گرفته و در پایان مقاله نیز ۵ عملکرد برای مدیریت موثر زنجیره در برابر عوامل عدم اطمینان ارائه شده اند.