سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

زینب قناد – کارشناس ارشد ژئوتکنیک، شرکت کیسون
محمدباقر حاجی لری – کارشناس ارشد زمین شناسی، شرکا کیسون

چکیده:

تراوش در سدها بدلایل مختلفی نظیر آب شستگی، فرسایش و خطرات ناشی از آن همچنین بدلیل هدر رفتن آب مخزن دارای اهمیت است. درسدهای سنگریزه ای با رویه بتنی بدلیل کوتاهتر بودن مسیر نشست نسبت به سدهای با هسته رسی، گرادیانهای هیدرولیکی بزرگتر و حساس تر هستند. در این سدها عمده تراوش از پی سد صورت می گیرد بنابراین مشخصات سنگ پی از اهمیت خاصی برخودار است، لیکن شناسایی های ژئوتکنیکی و اطلاعات زمین شناسی ماهیتا دچار عدم قطعیت هستند. هرچه ساختگاه مورد نظر دارای تنوع و پیچیدگی بیشتری باشد، عدم قطعیت پارامترهای فوق، که داده های ورودی تحلیلها میباشد، بیشتر می باشد. در مقاله حاضر به آنالیز تراوش یک سد سنگریزه ای با رویه بتنی و نحوه مواجهه بامسئله عدم قطعیت پارامترهای ژئوتکنیکی در طراحی سد پرداخته شده است.