سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدنورالدین سعادت میرقدریم – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معدن
محمدجعفر محمدزاده – دکترای زمین شناسی اقتصادی
سیدهاشم طباطبایی – دکترای ژئوفیزیک
مهرداد ایوبی – کارشناسی ارشد ژئوفیزیک

چکیده:

بررسی های زمین شناسی در منطقه دهدشت نشان دادند که این منطقه دارای پتانسیل حضور مخازن نفتی می باشد از طرف دیگر داده های گرانی سنجی نیز امکان حضور مخازن نفتی را در منطقه تایید نمودند. بنابراین در ابتدا اقدام به اکتشاف نفت به روش لرزه ای شد اکتشافات لرزه ای طی دو دوره در سالهای ۱۳۶۶ و ۱۳۸۳ انجام گرفت که به دلیل حضور سازند گچساران در منطقه و وضعیت زمین شناسی پیچیده منطقه ، داده های لرزه ای، بسیار ضعیف بدست آمدند و نتوانستند نتایج مناسبی را بدست آورند. در سال ۱۳۸۴ نیز، اقدام به اکتشاف نفت با روش قطبش القای عمیق شد که نتایج مثبتی را به همراه داشت.