سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: ششمین کنفرانس آمار ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ثریا خفری – گروه امار زیستی دانشگاه تربیت مدرس
انوشیروان کاظم نژاد – گروه امار زیستی دانشگاه تربیت مدرس
مهدی سادات هاشمی – گروه امار زیستی دانشگاه تربیت مدرس
منصوره موحدین – گروه علوم تشریح دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

برخلاف اینکه به نظر می رسد شبکه های عصبی مصنوعی پیش بینی گرهای بی ثباتی باشند اما همانند مکانیسم طبقه بندی و رگرسیون در سیستم های حمایتی تصمیم گیری های پزشکی بسیار متداول می باشند. این عدم ثبات بدین معنا است که تغییرات کوچکی در داده های تحت آموزش ممکن است مدلهای بسیار مختلفی را بوجود آورند.