سال انتشار: ۱۳۷۱

محل انتشار: هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد چوپانکاره – نیروگاه حرارتی طوس شرکت برق منطقه ای خراسان

چکیده:

وقوع حوادث و اتفاقات فنی و ًبعضا وارد آمدن خسارت در نیروگاهها باتوجه به پیچیدگی کار، تعدد دستگاهها و تجهیزات امری بدیهی بوده و گر چه بهره برداری اصولی و نگهداری برنامه ریزی شده واحدها می تواند به عنوان اصلی ترین عامل تأثیر قاطعی در پیشگیری از این حوادث داشته باشد، ولی هرگز و در هیچ نیروگاهی میزان اتفاقات به صفر نخواهد رسید و این موضوع ناشی از آن است که گاهی یک ضایعه کوچک در هنگام ساخت، نصب و یا اشکالاتی در طرح می تواند حادثه ساز باشد . ولی عموماً این استدلال در یک مورد خاص یکبار می تواند یک حادثه را توجیه نماید . مسأله روغن و روغنکاری و حفظ یاتاقانها که خوشبختانه اخیراً مورد توجه خاص واقع گردیده، یکی از حیاتی ترین مسائل نیروگاهها بوده که در گذشته بلحاظ اختلال در آن خسارات متعددی از این ناحیه داشته اند و متأسفانه از نظر شکل عموماً تکراری بوده و چنانچه اقدامات اساسی بیشتری صورت نپذیرد، باز هم قابل تکرار خواهد بود . در این نوشته سعی می گردد این مشکل بصورت ریشه ای مورد ارزیابی واقع شده و روشهای مقابله با آن ذکر گردد .