سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: شانزدهمین همایش بین المللی خلیج فارس

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

محمدجعفر جواد – استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده:

تعامل میان دموکراسی، مذهب و دولت د رخاورمیانه از پیچیده ترین موضوعات چالش برانگیز است که بعد از فروپاشی امپراتور عثمانی و تشکیل دولتهای خاورمیانه مورد توجه محققین بوده است در این مقاله کوشش شده است در خصوص دولت سازی بعد از فروپاشی رژیم بعث عراق چالش بین گروههای قومی – جمعیتی برای ایجاد دولت دمکراتیک با امعان نظر به سوابق بحث در جهان عرب مورد بررسی قرار گیرد.