مقاله عربستان سعودي؛ از هژموني نفتي تا رهبري منطقه اي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در روابط خارجي از صفحه ۱۳۷ تا ۱۷۰ منتشر شده است.
نام: عربستان سعودي؛ از هژموني نفتي تا رهبري منطقه اي
این مقاله دارای ۳۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عربستان سعودي
مقاله آل سعود
مقاله خليج فارس
مقاله خاورميانه
مقاله جايگاه عربستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: احمديان حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين پژوهش بررسي جايگاه منطقه اي و بين المللي پادشاهي عربستان سعودي و کاوش اهداف و سمت گيري هاي نويني است که اين کشور در وراي رسيدن به چنين جايگاهي جوياي آنهاست؛ لذا چهارچوب اولويت هاي سياست خارجي عربستان و جهت گيري هاي اين پادشاهي در عرصه هاي خليج فارس، کشورهاي عربي و جهان اسلام مورد بررسي قرار خواهد گرفت و از اين منظر به تحول جايگاه پادشاهي در عرصه هاي مختلف مي پردازيم. تحولات داخلي پادشاهي تا آنجا مورد توجه قرار مي گيرد که به فهم جامع تري از موضوع پژوهش کمک کند. محدوده زماني پژوهش عمدتا بر دوره حکومت ملک عبداله متمرکز مي شود اما در بررسي عرصه هاي مختلف تحول در جايگاه اين پادشاهي، دوره هاي پيشين نيز مورد امعان نظر قرار مي گيرند. در نهايت ميزان صحت و سقم فرضيه با استفاده از داده هاي مطرح شده در اين پژوهش در قالب نتيجه گيري مورد بررسي قرار مي گيرد.