مقاله عرضه حديث بر قرآن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در سفينه از صفحه ۹۷ تا ۱۱۳ منتشر شده است.
نام: عرضه حديث بر قرآن
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عرضه حديث بر قرآن
مقاله عرضه حديث بر سنت
مقاله پذيرش حديث
مقاله رد حديث
مقاله روايات عرض
مقاله روايات عرض – نقد و بررسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: الهيان مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: پوررستمي حامد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چكيده :در متون حديثي، به رواياتي برخورد مي كنيم كه پذيرش و يا رد روايات را منوه به عرضه آنها بر قرآن و سنت دانسته اند و ضابطه و معيار كلي را توافق يا مخالفت با قرآن و سنت شمرده اند علت اصلي اين امر زياد شدن نسبت كذب و افترا، بر رسول خدا (ع) و ائمه (ع) است و به همين دليل عرضه روايات بر قرآن و سنت به لحاظ علمي و عملي مورد توجه بزرگان اماميه. به جهت تثبيت صدور حديث از معصوم و نه تصحيح كلام معصوم (ع) بوده است. چرا كه تناقض و تنافر ميان قرآن و كلام معصوم وجود ندارد. ديدگاه شيخ انصاري در روايات عرض در دو قسم! ۱٫ مخالف با قرآن ۲٫ نداشتن شاهدي در قرآن و سنت بررسي شده است.
رواياتي كه موافقت ظاهري با قرآن ندارند ولي مخالفت و تضادي نيز با آيات قرآن و سنت ندارند از معيار كلي پذيرش و رد خارج و به عنوان استثنائات عرض شامل: روايات ناظر به قرآن، روايات غير ناظر به قرآن روايات مخالف با ظاهر قرآن (تقيه، نسخ) بررسي شده اند با توجه به حجيت ظاهر قرآن، اشكالات و شبهه هايي در ارتباط با روايات عرض مطرح و پاسخ داده شده است.