سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی بحران آب

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بهزاد قربانی – هیئت علمی گروه آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد

چکیده:

هر چند بحران آب و خشکسالی پدیده ای است که از دیرباز بسیاری از نقاط جهان از جمله کشور ایران را از لحاظ اقتصادی و امنیتی مورد تهدید قرار داده است، ولی در شرایط موجود عوامل متعددی از جمله رشد روز افزون جمعیت و در نتیجه افزایش تقاضا برا ی آب این بحران را تشدید می کنند. این در حالی است که به علت تغییرات شرایط آب و هوایی، کاهش بارندگی و محدودیت سفره های آب زیر زمینی عرضه آب در حال نقصان است. در کنار این عوامل علمی نبودن کشاورزی، بی توجهی به راندمان آبیاری در این بخش، عدم فرهنگ سازی در مصرف آب در بخش های دیگر، عدم اجرای قوانین و مقررات مربوط به آب، عدم برنا مه ریزی و انجام تحقیقات کاربردی در برگرداندن آب به چرخه مصرف و نگاه مقطعی متولیان به مسأله آب چالش های جدی است کهکشور ما با آن مواجه است. در این مقاله سعی شده استکه با نگرشی واقع بینانه با تطابق عرضه و تقاضای آن به عنوان یکی از روش های کاربردی برای مقابله با بحران آب و خشکسالی در سال های پیش رو موضوع بحران آب مورد بحث و بررسی قرار گیرد. نتیجه این مطالعه نشان می دهد که منابع آب مهار شده با تقاضای فعلی تطابق نداردو اگر تمام آبهای سطحی تا سال ۱۴۰۰ مهار نشوند مشکل کمبود آب در بخش های مختلف مشکلات جدی به وجود خواهد آورد.