سال انتشار: ۱۳۷۲

محل انتشار: هشتمین سمینار بین المللی پیش بینی برای زلزله

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مسعود قاسم زاده – مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

چکیده:

وضعیت تقاضا و مصرف مصالح ساختمانی در هر استان یا منطقه جغرافیایی مشخص از شرای نسبتا قابل تشخیصی بر اساس نیازهای جاری ساخت و ساز آن منطقه برخوردار است. اما پس از وقوع هر سانحه طبیعی نظیر ۳۱ خرداد ۶۹ در استان های گیلان و زنجان، اندیشه بازسازی شکل گرفته وبه دنبال آن نیازهای جدید به احداث مسکن و تاسیسات عمومی مورد توجه قرار می گیرد.
ضرورت تسریع عملیات ساختمانی در چنین برنامه عمرانی گسترده ای، در کنار فعالیت هایجاری ساخت و ساز منطقه، تامین مصالح ساختمانی با سرعتی بیش از شرایط عادی را لازم میسازد. بدین ترتیب با تغییرات واقع شده در رابطه میان عرضه و تقاضای مصالح ساختمانی، به ویژه در هنگامی که با محدودیت منابع تامین آتنها در استان روبرو باشیم، برنامه های موجود جهتتامین مصالح ساختمانی کافی نبوده ولازم است هرچه سریعتر برنامه های جدید مورد نظر قرار گرفته و به اجرا در آیند.
همان طور که تجربه های بازسازی در اغلب موارد نشان داده است، اندیشیدن به این مسئله تنها پس از وقوع هر سانحه بسیار مشکل و گاهی محال است، بدیت صورت که زمان لازم جهت تجهیز و تامین امکانات لازم و عرضه مصالح ساختمانی مناسب در برخی موارد با زمان بازسازی برابری نموده و عملا کمبود مصالح و مشکلات تامین آنها در طی بازسازی هموراه وجود دارد.