مقاله عرضه و فروش تابلوهاي نقاشي در ايران عوامل اجتماعي موثر بر قيمت تابلوهاي نقاشي در نگارخانه هاي تهران (۱۳۸۷) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در جامعه شناسي هنر و ادبيات (نامه علوم اجتماعي) از صفحه ۱۱۳ تا ۱۷۰ منتشر شده است.
نام: عرضه و فروش تابلوهاي نقاشي در ايران عوامل اجتماعي موثر بر قيمت تابلوهاي نقاشي در نگارخانه هاي تهران (۱۳۸۷)
این مقاله دارای ۵۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازار نقاشي
مقاله عرضه و فروش
مقاله واسطه هاي بازار هنر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مريدي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: تقي زادگان معصومه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين مقاله بررسي عوامل موثر بر بازار عرضه و فروش نقاشي در ايران است. در تحقيق مذكور، عوامل به چهار دسته تقسيم شده اند كه عبارتند از: ۱) ويژگي هاي فردي و اجتماعي هنرمند ۲) ويژگي هاي بصري و زيباشناختي تابلوهاي نقاشي ۳) نقش نگارخانه ها و واسطه ها و ۴) قيمت گذاري و سازوكار بازار. براي دست يابي به اين هدف، به مطالعه ميداني عرضه و فروش تابلوهاي نقاشي در نگارخانه ها، گالري ها و نمايشگاه هاي تهران پرداختيم. با به كارگيري روش پيمايشي، ۴۱۴ تابلو نقاشي از مراكز فروش فعال در تهران طي چهار ماه اول سال ۱۳۸۷ نمونه گيري شد و تاثير متغيرهاي سن و جنسيت نقاش، ويژگي هاي كالبدي (اندازه، نوع قاب، بستر و مواد)، ويژگي هاي زيباشناختي تابلو (سبك، تكنيك و مطلوبيت هنري) و شيوه عرضه آثار به بازار (نگارخانه، مغازه و نمايشگاه) بر قيمت اين آثار آزمون شد.
نتايج مصاحبه و گفتگو با نقاشان و نگارخانه داران در بعد كيفي تحقيق و انجام تحقيقات پيمايشي در بعد كمي تحقيق نشان داد رابطه پايدار و معناداري ميان عوامل زيباشناسانه (سبك، تكنيك، شگردهاي بصري و…) و عوامل غير زيباشناسانه (سن و جنسيت نقاش و ويژگي هاي كالبدي اثر مانند اندازه و …) بر قيمت آثار هنري وجود دارد. كشف رابطه ميان اين متغيرها، نشان دهنده قواعد پايدار و مشتركي ميان ارزيابي هاي هنري و ارزش گذاري هاي اقتصادي است.