مقاله عرفان شرق در پس عشق زميني غرب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پژوهش ادبيات معاصر جهان (پژوهش زبان هاي خارجي) از صفحه ۸۳ تا ۱۰۱ منتشر شده است.
نام: عرفان شرق در پس عشق زميني غرب
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مولانا
مقاله سالومه
مقاله نظام معرفتي
مقاله سنت فکري
مقاله روح
مقاله جسم
مقاله طوطي و بازرگان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني هديه
جناب آقای / سرکار خانم: غياثي محمدتقي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقاله حاضر به بررسي و معرفي سنت فکري و نظام معرفتي دو شاعر و پژوهشگر از دو جغرافياي فرهنگي متفاوت يعني مولانا، شاعري از سنت فکري شرق، و ژاک سالومه، محققي از سنت فکري و نظام معرفتي غرب، مي پردازد. آنچه منجر به اين مقايسه شده، اقتباس ادبي سالومه از قصه «طوطي و بازرگان» مولانا در «قصه مرد» عاشق(Le conte de l’homme très amoureux)  است. او از اين قصه هماني را درک مي کند که سنت فکري او به شکل آموزه در ذهنش گماشته است. سالومه به قصه «طوطي و بازرگان» نگاهي مغرب زميني دارد. به اين معنا که در سنت هاي فکري مغرب زمين چندان به مباحث ماورايي، آن گونه که ما در عرفان و فلسفه شرق (نه صرفا ايران) به آن معتقديم، نگريسته نمي شود. بلکه تاثير فلاسفه انگليسي به ويژه کساني چون هابز، لاک و هيوم بر جريانات پس از خود، در فلسفه فرانسه محصولي به بار آورد که بيش از هر چيز نگاهي تجربه گرا و پوزيتيويستي را به همراه داشت. به اين معنا که محسوسات و مشاهدات پايه اساسي اظهار نظرها و تحليل هاي فکري قرار گيرد. در اين مقاله، با استناد بر سابقه ادبيات عرفاني در غرب و بکارگيري تحقيقي جامع از نظرات اين دو نويسنده و با تاکيد برفصل مشترک عقايد تعليمي آنان، به تحليل تاثير يکي ازارکان اساسي ادب عرفاني- «چگونه سخن گفتن»- توجه مي گردد. اين امر در شناسايي اقتدار فرهنگ و ادبيات غني ايران در جوامع غربي سهم بسزايي دارد و بر اين مدعا صحه مي گذارد که ادبيات صوفيانه و تعليمي ايران همواره مورد بهره برداري فرهنگي قرار گرفته است.