سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش منطقه ای نخبگان فرهنگی، خودباوری در فرهنگ اسلامی و ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

تقی امینی مفرد – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

چکیده:

آدمی به عنوان اشرف مخلوقات و خلیفه الهی برای پیمون راه کمال نیازمند مقدمات و ابزاری است اعتماد بنفس، خودباوری، بهره مندی از عزت نفس، مناعت طبق و استغنا از جمله ویژگی های مهم و موثر برای پویندۀ طریق حق و جویندۀ نقطه کمال است در میان آموزه های ارزنده، در دانه های پرارج متون پهنۀ پهناور ادبیات فارسی نیز دارای جایگاهی ویژه است که با بیان مفاهیم، تعاریف و مصادیق ارزنده تعلیمی و تربیتی دست مایه ای سازنده و اثرگذار است درمیان این آثار ارجمند ادبی مثنوی پرمایه عارف جام، هفت اورنگ نیز جلوه ویژه ای دارد. از جمله معارف مندرج در این مثنوی شریف ، پرداختن به عزت نفس و استغناست که نگارنده دراین نوشتار به اختصار به بازتاب ایننکته حکمی پرداخته است.