مقاله عصمت کرداري نبي و گستره آن در قرآن و عهدين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پژوهش هاي اعتقادي كلامي (علوم اسلامي) از صفحه ۱۰۱ تا ۱۲۴ منتشر شده است.
نام: عصمت کرداري نبي و گستره آن در قرآن و عهدين
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عصمت
مقاله مطلق عصمت
مقاله عصمت مطلق
مقاله عصمت تفضلي
مقاله گستره عصمت
مقاله خطاناپذيري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كاوه محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به موازات گسترش عقلانيت و مطالعات ديني در ميان ملل جهان يکي از مفاهيم اساسي در حوزه مطالعات اديان ابراهيمي، موضوع عصمت کرداري انبياء، عدم تمايز انبياء در اين ويژگي و ارتباط منطقي اين نوع از عصمت با عصمت گفتاري آنها در فرامين و تبليغشان مي باشد. فراميني که قلمرو آن اعم از عقل و فرا عقل است. نظير مقررات الهي در اکل، شرب، حد نصاب احکامي مانند زکات و… مي گردد. با توجه به نقش ويژه اين مقوله در مهندسي عقايد ديني و توسعه، تعميق و تحکيم باورهاي دنيي و در نهايت گسترش نظام ارزشي، رفتار مومنان و جامعه ديني و همچنين زدودن عقايد خرافي و رفع ابهامات از ساحت مقدس انبياء الهي، اين تحقيق با روش مطالعه کتاب هاي مرجع و معتبر اديان، در دو بخش تهيه شده است. در ابتدا به ارايه توصيفي و نقد اين مفهوم در متون مرجع و معتبر شريعت يهوديت (تورات وتلمود)، مسيحيت (عهدين) و اسلام (قرآن مجيد) مي پردازد. و سپس با بررسي تطبيقي و دلايل آن، زمينه لازم براي تصحيح، داوري و پذيرش قول صحيح را براي دانش پژوهان فراهم مي آورد.