سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی فرهنگ عفاف و حجاب
تعداد صفحات: ۲
نویسنده(ها):
سیدمحمدجواد نبوی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، یزد، صفائیه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

چکیده:
مسلماً قبل از اسلام در میان بعضی ملل مانند قوم یهود، ایران باستان و در هند حجاب وجود داشته است و از آنچه در اسلام آمده سخت تر بوده است، در جاهلیت عرب حجاب وجود نداشته و به وسیله اسلام درعرب پیدا شده است. ولی اصل حجاب بنا به روایات مختلف از زمان خود پیامبر (ص) به وجود آمد به طوری که بعد از ترول سوره نور، عایشه زنان انصار را به علت رعایت حجاب تحسین می کند. قبل از اسلام در میان بعضی ملل حجاب وجود داشته است در ایران باستان و در میان قوم یهود در هند حجاب وجود داشته و از آنچه در اسلام آمده سخت تر بوده است، در جاهلیت عرب حجاب وجود نداشته و به وسیله ی اسلام در عرب پیدا شده است. مردم در جوامع قدیم نسبت به مال و ناموس خود آسودگی خاطر نداشتند و زنان در دوره های مختلف تاریخ از ناامنی رنج می بردند و به جهت این ناامنی، نوعی پوشش را برگزیده بودند. بنابراین نباید ادعا کنیم که در عصر ما امنیت ناموسی برقرار است و حجاب ضرورتی ندارد، بلکه امروز هم این ناامنی کاملاً موجود است. غیرت یک حس اجتماعی و نوعی پاسبانی و محافظت است که آفرینش برای مختلط نشدن نسل ها و برای تحکیم نظام خانواده در وجود مرد نهاده و این امر ناشی از خودخواهی مرد نیست. علت اساسی پیدایش حجاب، حس و غریزه زن در حفظ و حراست خود در برابر مردان است. استحکام نظام خانوادگی یکی از نتایج حاصل از حجاب تابعی از استواری نظام اجتماعی است. بی بند و باری در پوشش باعث ایجاد هیجانات جنسی و نابودی هسته های خانوادگی می شود. نه تنها در اسلام بلکه در همه مرام های اجتماعی جهان، این نتیجه حاصل شده است که خانواده باید محفوظ بماند و زن و مرد باید وفادار به یکدیگر باشند و فرزندان خود را تربیت کنند در جامعه ای که برهنگی حاکم است زن و مرد در حال مقایسه اند و این مقایسه آتش هوس را در زن و شوهر دامن می زند.