مقاله عفونت هليكوباكترپيلوري يك سال بعد از ريشه كني در رشت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران از صفحه ۶۵ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: عفونت هليكوباكترپيلوري يك سال بعد از ريشه كني در رشت
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هليكوباكترپيلوري
مقاله ريشه كني
مقاله عفونت مجدد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: منصورقناعي فريبرز
جناب آقای / سرکار خانم: طايفه نجم اله
جناب آقای / سرکار خانم: جوكار فرحناز
جناب آقای / سرکار خانم: بشارتي سپيده
جناب آقای / سرکار خانم: جمالي مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: ريشه كني هليكوباكترپيلوري دربيماران گاستريت مزمن و زخم پپتيك فوايد زيادي مانند كاهش عود مجدد عفونت، افزايش بهبود زخم و اثر پيشگيري كنده روي عود مجدد خونريزي زخم، آدنوكارسينوم معده و لنفوم MALT دارد. هدف اين مطالعه، تعيين شيوع عفونت هليكوباكترپيلوري در بيماران ديس پپتيك و ميزان عود مجدد در ۱ سال بعد از ريشه كني موفق است.
روش كار: در يك بررسي توصيفي مقطعي بيماران مبتلا به ديس پپسي مزمن مداوم مراجعه كننده به مركز تحقيقات بيماري هاي گوارش و كبد گيلان مورد بررسي قرار گرفتند. براي ارزيابي وضعيت ريشه كني كامل هليكوباكترپيلوري ۲۴۰ بيمار واجد شرايط وارد طرح شدند. ۱۰-۸ هفته بعد از درمان و نيز ۱ سال بعد جهت كنترل عود از (Urea Blood Test) UBT استفاده شد. اطلاعات بيماران پس از ثبت در پرسشنامه با SPSS نسخه ۱۱٫۵ قرار گرفت و P<0.05 سطح معني داري اختلاف ها قرار داده شد.
يافته ها: از ۲۴۰ بيماري كه به طور كامل از نظر هليكوباكترپيلوري ريشه كن شده بودند، ۸۶ نفر (%۳۶٫۳) مذكر و ۱۵۳ نفر (%۶۳٫۸) مونث بودند. UBT پس ۱ سال در ۱۲ بيمار (%۵) مثبت بود. تعداد موارد UBT مثبت در افراد با ميانگين سني بالاي ۳۵ سال، زن، شهرنشين، با اعضاي خانوار بيشتر و مساوي ۴ نفر، بيشتر بود. ارتباط معني داري بين سن، جنس، آدرس محل زندگي، شغل، ميزان تحصيلات، تعداد اعضاي هر خانوار  منبع آب مصرفي با عود مجدد عفونت هليكوباكترپيلوري وجود نداشت.
نتيجه گيري: براساس اطلاعات مطالعه حاضر، ميزان عود مجدد عفونت بعد از ريشه كني موفق %۵ است.