مقاله عقل فعال ابن سينا در نظر توماس آکوئيناس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در آينه معرفت از صفحه ۲۱ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: عقل فعال ابن سينا در نظر توماس آکوئيناس
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عقل
مقاله عقل فعال
مقاله عقل منفعل
مقاله قوه و فعل
مقاله توميسم
مقاله حکمت سينوي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ديباجي سيدمحمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: جان محمدي محمدتقي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جايگاه عقل فعال در فلسفه مشا مساله اي بغرنج است. يکي از مطالبي که درباره آن وجود دارد اين است که ارسطو از عقل فعال سخن نگفته، اما شارحان اسکندراني و نوافلاطوني وي آن را ساخته و پرداخته اند. ابن سينا به عنوان فيلسوفي مستقل که به اشتباه وي را نماينده مشا در حکمت اسلامي معرفي کرده اند و خود وي اين مساله را رد مي کند – درباره عقل فعال ديدگاهي دارد که ضمن تلائم با فلسفه خود او متفاوت با ديدگاه شارحاني چون اسکندر افروديسي و تامستيوس است. توماس آکوئيناس، فيلسوف و الهي دان مسيحي، که در نقاط مهمي از انديشه فلسفي – کلامي خويش متاثر از ابن سيناست، در اين مساله به تبع از موضع مسيحي – ارسطويي خود با برخي از مسایل مربوط به عقل فعال سينوي به مخالفت پرداخته است. پرسشي که در اين مقاله مطرح مي شود اين است که آيا مخالفت وي از موضع هستي شناختي است يا معرفت شناختي؟
پاسخي که اين مقاله داده مي شود عبارت از آن است که آکوئيناس با اعتماد فلسفي به ارسطو به مخالفت هستي شناختي با عقل فعال سينوي پرداخته و از نظر معرفت شناسي نيز نتوانسته است با گستره معناي عقل فعال ابن سينا کاملا همراه شود.