سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

جمال فیلی – کارشناس ارشد سازه های آبی سازمان آب و برق خوزستان
محمدجواد نصراصفهانی – کارشناس ارشد سازه های آبی سازمان آب و برق خوزستان
بهرام رحیمی – کارشناس ارشد سازه های آبی شرکت مهندسین مشاور آب پردازان

چکیده:

سد فجر منبع تأمین کننده آب مورد نیاز شبکه آبیاری و زهکشی ۳۰۰۰ هکتاری فجر از شبکه های آبیاری و زهکشی مارون بر رودخانه آبوالفارس در شهرستان بهبهان در ا ستان خوزستان واقع گردیده است . ترسیب مواد رسوبی در دریاچه سدهای انحرافی اجتنآب ناپذیر بوده و عموماً کل حجم مخازن در همان سالهای اولیه بهره برداری با انباشت و تجمع رسوبات همراه بوده است براین اساس و بدلیل عدم پیش بینی تمهیدات مناسب، تجمع رسوبات در همان بدو امر، عامل اصلی مشکلات آبگیری و ورود مواد رسوبی به دهانه آبگیر و نهایتاً به کانال انتقال و شبکه اصلی آبیاری فجر بوده است.درحال حاضر عملاً از سازه های احداث شده استفاده بهینه بعمل نمی آید. بطوریکه علیرغم وجود این تأسیسات هرساله انحراف جریان پایه رودخانه به سمت دهانه آبگیر موجود، با احداث خاکریزهای موقت جهت انسداد عرض رودخانه (بصورت سنتی) امکان پذیر می گردد. با وقوع هرگونه طغیان در رودخانه خاکریزهای مذکور تخریب و احداث مجدد آنها الزامی می گردد. این امر مزید بر هزینه های بازسازی همه ساله ، اتلاف دبی، مشکلات آبگیری و انتقال رسوب به کانالهای شبکه را بهمراه دارد. در این تحقیق ضمن مقایسه گزینه های مختلف علاج بخشی سیستم آبگیری، ساخت سد انحرافی جدید مورد بررسی قرار می گیرد.