مقاله علامه حلي متکلم يا فيلسوف اسلامي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در پژوهش هاي فلسفي – كلامي از صفحه ۱۹۵ تا ۲۱۸ منتشر شده است.
نام: علامه حلي متکلم يا فيلسوف اسلامي
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روش کلامي
مقاله روش فلسفي
مقاله متکلم
مقاله فيلسوف
مقاله علامه حلي
مقاله اشميتکه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پويان مرتضي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله مي کوشيم با استناد به آثار خود علامه بررسي کنيم که آيا او در حقيقت يک متکلم است، يا يک فيلسوف. بر اساس اين پژوهش، فقط در هشت مورد علامه در مواجهه با فلاسفه آرا متکلمين را بر فلاسفه ترجيح داده است. البته سه مورد از آنها مخدوش بوده و متکلم خواندن علامه موجه نيست. همچنين بيست و يک مورد از مواردي که علامه در رويارويي با آرا کلامي، نظرات فلاسفه را بر نظرات متکلمين ترجيح داده، ذکر شده است. در بخشي از مقاله، ديدگاه اشميتکه مبني بر متکلم بودن علامه بررسي و نقد شده و در پايان بر اين نکته تاکيد شده است که علامه قطعا يک فيلسوف اسلامي است، نه متکلم و انتساب علامه به هر دو حوزه به جهت اختلاف شديد در آرا بنيادين کلامي و فلسفي ممکن نيست.