مقاله علايم استرس در کودکان مدارس ابتدايي شهر تبريز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله پرستاري و مامايي از صفحه ۵ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: علايم استرس در کودکان مدارس ابتدايي شهر تبريز
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استرس
مقاله سن مدرسه
مقاله علايم
مقاله کودک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ولي زاده ليلا
جناب آقای / سرکار خانم: فرنام عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رهكارفرشي ماهني

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: تجربه استرس مزمن در کودکان نقش مهمي را در افزايش مشکلات آتي جسماني، رواني و اجتماعي به عهده دارد. بسيار مهم و حياتي است که خانواده ها، معلمين و گروه هاي حرفه اي توانايي هاي لازم براي تشخيص علايم استرس کودکان را داشته باشند. در حالي که مطابق آمار آموزش و پرورش، سال ۸۸ – ۱۳۸۷ حدود ۵٫۵ ميليون دانش آموز ابتدايي در کشور ما وجود دارد ولي مطالعه در خصوص استرس در سنين ۷ تا ۱۲ ساله بسيار محدود مي باشد، اين مطالعه با هدف بررسي علايم استرس در کودکان سن مدرسه انجام شد.
مواد و روشها: پژوهش توصيفي با شرکت دانش آموزان کلاس سوم تا پنجم ابتدايي شهر تبريز و حجم نمونه ۸۳۹ نفر انجام شد که ابتدا از مناطق پنج گانه آموزش و پرورش تبريز مدارس به صورت تصادفي سهميه اي انتخاب و سپس در داخل مدارس به روش تصادفي ساده نمونه گيري انجام گرفت. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه مقياس علايم استرس کودکان (CSSS) پس از روايي ترجمه و محتوايي و پايايي به روش باز آزمايي، از طريق مصاحبه با کودکان جمع آوري شده است. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از فراواني مطلق و درصدي و آزمون کاي دو، در نرم افزار ۱۳ SPSS/Ver انجام شد.
يافته ها: تمامي بيست و شش گزينه پرسشنامه توسط کودکان به عنوان علامت استرس گزارش شد و از اين ميان، بيش از نيمي از واحدهاي مورد پژوهش، موارد نگراني، افزايش ضربان قلب، ترسيدن، لرز و غصه خوردن را از علايم استرس خود گزارش نمودند و سردرد در ۴۶٫۶ درصد و خستگي در ۴۱٫۸ درصد موارد گزارش شد. در بررسي تک تک علايم استرس با متغيرهاي جنس، پايه کلاس و نوع مدرسه، ارتباط آماري معني داري بين برخي از علايم و اين متغيرها وجود داشت.
بحث و نتيجه گيري: کودکان دامنه وسيعي از علايم را در مقابل رخدادهاي استرس زا نشان مي دهند که شناسايي دقيق علايم مي تواند والدين، معلمان و کادر حرفه اي سلامت را از وضعيت جسمي و رواني کودکان سن مدارس ابتدايي، مطلع سازد و منجر به مداخله جهت کاهش استرس هاي آن ها شود.