مقاله علايم باليني و آزمايشگاهي بزرگسالان مبتلا به فاويسم بستري در بيمارستان شهيد يحيي نژاد بابل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در دي ۱۳۸۹ در مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل از صفحه ۷۰ تا ۷۵ منتشر شده است.
نام: علايم باليني و آزمايشگاهي بزرگسالان مبتلا به فاويسم بستري در بيمارستان شهيد يحيي نژاد بابل
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فاويسم
مقاله کمبود آنزيم گلوکز ۶ فسفات دهيدروژناز
مقاله هموليز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سالكي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: عابدي سيدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: شربتداران مجيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: کمبود آنزيم گلوکز ۶ فسفات دهيدروژناز شايع ترين نقص آنزيمي در انسان مي باشد. کمبود آنزيم گلوکز ۶ فسفات دهيدروژناز در کشور ما بويژه در شمال ايران شيوع بالايي دارد. با توجه به اين که بروز فاويسم همچنان در بزرگسالان اين منطقه، يکي از علل بستري اين بيماران است، اين مطالعه به منظور بررسي تظاهرات باليني و علايم آزمايشگاهي بزرگسالان مبتلا به فاويسم در بابل (شمال ايران) انجام شد.
مواد و روشها: اين مطالعه ي مقطعي بر روي ۵۰ بيمار بزرگسال مبتلا به فاويسم که به علت آنمي هموليتيک حاد طي سال هاي ۸۷-۱۳۸۵ در بيمارستان شهيد يحيي نژاد بابل بستري شده بودند، انجام گرديد. اطلاعات دموگرافيک، علايم باليني و آزمايشگاهي، علت بروز حمله هموليز و لزوم تزريق خون در هر بيمار در پرسشنامه اي ثبت گرديد. سپس داده ها مورد تجزيه و تحليل و بررسي قرار گرفتند.
يافته ها: تمامي بيماران تماس با باقلا را ذکر نمودند. ۲۶ نفر (۵۲%) مرد و ۲۴ نفر (۴۸%) زن بودند. ۲۰ نفر (۴۰%) داراي سابقه قبلي حملات و ۳۰ نفر (۶۰%) بدون سابقه قبلي حملات (موارد بروز جديد) بودند. ادرار به رنگ چاي در ۴۵ نفر (۹۰%)، سردرد در ۳۴ نفر (۶۸%)، تهوع در ۲۸ نفر (۵۶%)، درد شکم در ۲۳ نفر (۴۶%)، استفراغ در ۲۰ نفر (۴۰%) و تب در ۸ نفر (۱۶%) ديده شد. اسکلرا در تمامي بيماران ايکتريک بود. ارگانومگالي در هيچيک از بيماران ديده نشد. بيليروبينوري در ۹ نفر (۱۸%) و هموگلوبينوري در ۱۶ نفر (۳۲%) وجود داشت.
نتيجه گيري: با توجه به يافته هاي اين مطالعه مبني بر بروز موارد جديد فاويسم در بالغين در ۶۰% موارد و عدم وجود اختلاف در توزيع جنسي، بررسي علت هموليز ناشي از باقلا در بالغين و ارتباط آن با کمبود کمبود گلوکز -۶- فسفات دهيدروژناز (G6PD) خصوصا در منطقه شمال ايران ضروري بنظر مي رسد. ضمنا در برخورد با هر بيمار مبتلا به زردي و يا آنمي هموليتيک حاد در بالغين احتمال حمله فاويسم را حتي در زنان بايد در نظر داشت.