مقاله علايم روان شناختي در بيماران PTSD با و بدون هم ابتلايي به سوء مصرف مواد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۷ در انديشه و رفتار (روانشناسي كاربردي) از صفحه ۷ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: علايم روان شناختي در بيماران PTSD با و بدون هم ابتلايي به سوء مصرف مواد
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلال استرس پس از ضربه
مقاله سوء مصرف مواد
مقاله علايم روانشناختي
مقاله هم ابتلايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لطفي کاشاني فرح
جناب آقای / سرکار خانم: محموديان طاهر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر، با هدف مقايسه علايم روان شناختي در بيماران PTSD با و بدون ابتلا به سوء مصرف مواد انجام شده است. براي اين منظور، دو گروه بيمار PTSD با و بدون ابتلا به سوء مصرف مواد (هر گروه ۳۰ نفر) به صورت تصادفي انتخاب و با استفاده از مصاحبه تشخيصي PTSD واتسون و تست SCL90 مورد بررسي قرار گرفتند. نتايج، حاکي از آن است که بيماران مبتلا به PTSD هم ابتلا به سوء مصرف مواد، علايم اجتنابي و بيش برانگيختگي كمتري نسبت به بيماران بدون ابتلا به سوء مصرف مواد داشتند، همچنين ميزان افسردگي و پرخاشگري اين بيماران نيز، نسبت به گروه بدون هم ابتلايي به سوء مصرف مواد، كمتر است.