سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین همایش علمی تحقیقی مدیریت امداد و نجات

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

سیدمحمود میرزمانی – دانشیار دانشگاه علوم پزشکی بقیه …. (عج) دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
محمدرضا محمدی – استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز تحقیقات روانپزشکی و روانشناسی د
محمدعلی بشارت – روانشناس بالینی و دانشیار دانشگاه تهران

چکیده:

به منظور بررسی علائم PTSD در بین بازماندگان سانحه واژگون شدن قایق دانش آموزان مدسه راهنمایی دخترانه طه در تاریخ ۱۳۸۱/۲/۱۴ در دریاچه پارک شهر تهران یک گروه ۱۹ نفر از این دانشاموزان مورد بررسی قرار گرفتند. در این تحقیق برای ارزیابی علائم PTSD دو وسیله مورد استفاده قرار گرفت:
۱٫ مقیاس علائم اختلال فشار روانی پس از سانحه PSS
2. مصاحبه بالینی بر اساس DSM-IV توسط روانپزشک همکار پروژه
نتایج نشان داد که از ۱۹ نفر آزمودنی مورد بررسی در این پژوهش ۱۶ نفر (۸۴/۲%) با استفاداز PSS و ۱۷ نفر (۸۹/۵%)با استفاده از مصاحبه روان پزشکی PTSD تشخیص داده شدند. ضریب پایایی PSS با روش بازآزمایی معادل ۰/۹۹ بدست آمد. در رابطه با روایی PSS هرچند PSS بر اساس ملاکهای تشخیصی DSM-IV تهیه گردیده است ولی با توجه به انجام مصاحبه تشخیص روانپزشک همکار بر اساس ملاکهای تشخیصی DSM-IV آلفای محاسبه شده برابر با ۰/۸۸ بود.