مقاله علت ناکامي مصدق در تحقق استراتژي کنترل ارتش توسط نهادهاي غيرنظامي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در پژوهشنامه علوم سياسي از صفحه ۲۱۳ تا ۲۴۷ منتشر شده است.
نام: علت ناکامي مصدق در تحقق استراتژي کنترل ارتش توسط نهادهاي غيرنظامي
این مقاله دارای ۳۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مصدق
مقاله ارتش
مقاله سلطنت
مقاله آمريکا
مقاله شاه
مقاله انگليس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نعمتي زرگران مرتضي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين تحقيق تلاش دارد با توجه به استراتژي دکتر محمد مصدق در قبال نيروهاي نظامي، موفقيت کودتا عليه وي را در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ مورد بررسي قرار دهد. فرضيه تحقيق اين است که استراتژي مصدق براي کنترل نيروهاي نظامي با استراتژي حفظ سلطنت در تضاد بود. همين مساله سبب شد در جايي که نياز بود تا مصدق دست به اقدام جدي براي تسلط کامل بر ارتش بزند، به علت احتياط براي به خطر نيفتادن سلطنت،از اقدام خودداري کند. در ايام کودتا نيز، مصدق ميان به صحنه آوردن مردم و کنترل کامل اوضاع، و اقدام براي حفظ سلطنت در ترديد بود. همين مساله سبب شد نتواند اقدام موثري مقابل کودتاچيان انجام دهد. در نتيجه به جاي برخورد قاطع با نيروهاي نظامي طرفدار سلطنت، با نيروهاي اجتماعي طرفدار خود مقابله کرد. اين وضعيت سبب شد زمينه اجتماعي براي اقدام کودتاچيان فراهم و دولت وي سرنگون شود.