مقاله علل افت تحصيلي درس رياضي سال اول متوسطه مناطق غرب گيلان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۳ در تحقيق در عمليات در كاربردهاي آن (رياضيات كاربردي) از صفحه ۱ تا ۱۶ منتشر شده است.
نام: علل افت تحصيلي درس رياضي سال اول متوسطه مناطق غرب گيلان
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله افت تحصيلي
مقاله اعداد فازي
مقاله آزمون خي دو
مقاله ضريب همبستگي پيرسون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاهوراني احمد
جناب آقای / سرکار خانم: معصومي ميرمظفر
جناب آقای / سرکار خانم: حسين زاده لطفي فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: متين پور رحيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شکي نيست که جلوگيري از افت تحصيلي از نظر فردي و اجتماعي امري لازم است، زيرا هر فرد در جامعه حق دارد که در حد استعداد خود از مواهب و امکانات آموزشي برخوردار شود. از آن گذشته، اين امر از اتلاف هزينه هاي بکار رفته براي آموزش و پرورش جلوگيري کرده، جامعه را از استعداد و توانايي هاي يکايک افراد برخوردار مي سازد.
براي انجام اين تحقيق يک نمونه صد نفري در قالب دو گروه انتخاب شد. گروه اول شامل دبيران رياضي و گروه دوم شامل مديران، معاونين و مشاوران مي باشند. بين افراد نمونه يک پرسشنامه بسته پاسخ توزيع شد. اين پرسشنامه شامل ۲۵ سوال بود که هر ۵ سوال براي يک سوال تحقيق اختصاص يافته بود. سوال هاي تحقيق عوامل: سازمان، اجتماع، دانش آموز، معلم، مدرسه را در افت تحصيلي مورد بررسي قرار مي داد. با آزمون خي دو همه سوال هاي تحقيق با ۹۵ درصد اطمينان مورد تاييد قرار گرفته اند. افراد نمونه عوامل افت در اين درس را به ترتيب اولويت: دانش آموز، اجتماع، ندرسه، معلم و سازمان اعلام کردند .