مقاله علل باکتريمي بيمارستاني در بخش مراقبت هاي ويژه نوزادان بيمارستان امام خميني (ره) اهواز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله علمي پزشكي جندي شاپور از صفحه ۴۱۵ تا ۴۲۱ منتشر شده است.
نام: علل باکتريمي بيمارستاني در بخش مراقبت هاي ويژه نوزادان بيمارستان امام خميني (ره) اهواز
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله باکتريمي بيمارستاني
مقاله نوزاد
مقاله باكتري هاي گرم منفي
مقاله ميزان مرگ و مير

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آل طيب سيدمحمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: دهدشتيان مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: وفاجو احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: عفونت هاي بيمارستاني يکي از علل مهم ناتواني و مرگ و مير در بخش مراقبت هاي ويژه نوزادي است. در مطالعه حاضر هدف اوليه تحليل وضعيت اپيدميولوژيک باکتريمي بيمارستاني در بخش مراقبت هاي ويژه نوزادي بيمارستان امام خميني اهواز در يک دوره پنج ساله مي باشد.
روش بررسي: اين يک مطالعه توصيفي مقطعي گذشته نگر بوده که به مدت ۵ سال بر روي پرونده ۱۶۰۴ نوزاد بستري در NICU بيمارستان امام خميني اهواز انجام شده است. در اين مطالعه پرونده بيماراني مورد بررسي قرار گرفت که هنگام بستري کشت خون منفي داشته ولي پس از ۴۸ ساعت يا بيشتر از بستري شدن، کشت خون مثبت داشته و علايم باليني Sepsis را نشان دادند.
يافته ها: از ۱۶۰۴ نوزاد بستري شده، ۱۶۳ نوزاد كشت خون مثبت داشته و ۷۱ نوزاد، مبتلا به عفونت بيمارستاني بودند. شيوع کلي باکتريمي بيمارستاني ۴٫۴۲ درصد بود. ۶۷٫۶ درصد بيماران مذکر بودند. ميانگين وزن و سن حاملگي به ترتيب ۱۷۹۷ گرم و ۳۳ هفته بود. شايع ترين پاتوژن ها کلبسيلا (۵۰٫۷ درصد)، E.coli (14.1 درصد)، پسودوموناس آئروژينوزا (۱۲٫۷ درصد) و استاف کواگولاز منفي (۲٫۸ درصد) بودند. ميزان مرگ و مير ۵۰٫۷ درصد بود.
نتيجه گيري: اين مطالعه ثابت کرد که نوع باکتري هاي ايجادکننده باکتريمي بيمارستاني در بخش مراقبت هاي ويژه بيمارستان امام خميني نسبت به کشورهاي توسعه يافته متفاوت مي باشد. همچنين تاکيدي است بر نياز به بازنگري انتخاب داروهاي تجربي.