سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با کم آبی و خشکسالی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی رسول زاده – دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی
اردوان قربانی – دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

افزایش جمعیت جهان و منجمله کشورمان ایران، سبب افزایش تقاضا برای آب در همه عرصه های اصلی آب (کشاورزی، شرب و صنعت) شده است. ایران جزء مناطق خشک و نیمه خشک جهان محسوب میشود و متوسط بارندگی سالانه آن حدود ۲۵۰ میلی متر می باشد که از یکسوم متوسط بارندگیسالانه جهان کمتر است. بنابراین، از یک سو افزایش تقاضا برای آب و از سوی دیگر محدودیت و کمبود آب باعث شده بحران آب، بیش از پیش چشمگیر شود.
در این مقاله، ابتدا تغییرات آب و هوای ایران بر مبنای ۲۲ ایستگاه طی دوره آماری ۱۳۵۳الی ۱۳۷۵ مورد توجه قرار گرفته است. تغییرات درجه حرارت و بارش این ایستگاه ها طی دوره آماری ذکر شده رسم گردیده و روند افزایشی و کاهشی بودن بارش و درجه حرارت بررسی شده است. نتیجه بررسی ها، روند کاهشی بارش در سطح ایران را طی دوره آماری ذکر شده نشان می دهد. پس از تحلیل تغییرات آب و هوای ایران، علل بحران آب با نگرش به دو پدیده، جمعیت و افزایش آن و همچنین پیشرفت فناوری و صنعت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. درعامل جمعیت، اثرات افزایش جمعیت و بالا رفت استانداردهای زندگی در افزایش آن و همچنین تاثیر آن بر آب مورد استفاده در بخش کشاورزی مورد بررسی قرار گرفته است. درعامل پیشرفت صنعت، تغییرات آب و هوای جهان به علت پیشرفت تمدن، توسعه صنعت و مصرف انرژی مورد تحلیل قرار گرفته است.