سال انتشار: ۱۳۶۶

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی ممدوحی – امور توزیع جنوب شرق شرکت برق منطقه ای تهران

چکیده:

آگاهی و بررسی دقیق علل بروز حوادث در شبکه های توزیع نیرو می تواند نقش بسیار مهمی را در نگهداری و بهره برداری مطلوب از شبکه ایفا نماید، به همین دلیل ریشه یابی و انعکاس علل بروز حوادث مذکور در سطح ک شور مربوط به کلیه شرکتهای برق منطقه ای کمک شایانی در پیشگیری و تقلیل حوادث مشابه خواهد نمود .
در این مقاله علل خروج فیدرهای ۲۰ کیلوولت پستهای ۶۳ کیلوولت جنوب شرق تهران مورد بررسی و بحث قرار می گیرد .