سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

نسترن باقری نژاد – دانشجوی مهندسی شهرسازی

چکیده:

میدان از تجمع خانه ها دور تا دور یک فضای باز به وجود می آید و بی شک اولین تمهیدی است که انسان برای استفاده از فضای شهر به کاربرده است.امروزه این گونه فضاهای پیاده از بین رفته و جای خود را به فلکه,که در اصل گره ای ترافیکی ست داده ویا کیفیت پیشین خود را از دست داده است. در این رساله سعی شده است با رویکردی آیفی(پدیدار شناسانه)به این موضوع آه اساسا چرا میادین امروزه به فضاهایی آسالت آور و بی انگیزه تبدیل شده اند پاسخ دهد.اصولا به علت اهمیت موضوع مطالعات زیادی توسط محققین داخلی و خارجی صورت گرفته است که هر آدام به جنب های از ویژگ یهای میدان اشاره آرد هاند. در این جا سعی به جمع آوری این نظریات کرده ام.