مقاله علل تاخير در مراجعه به بيمارستان در بيماران دچار انفارکتوس قلبي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در پايش از صفحه ۴۲۵ تا ۴۳۴ منتشر شده است.
نام: علل تاخير در مراجعه به بيمارستان در بيماران دچار انفارکتوس قلبي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تاخير
مقاله انفارکتوس قلبي
مقاله بيمارستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دانشورفرد مريم
جناب آقای / سرکار خانم: كاربخش داوري مژگان
جناب آقای / سرکار خانم: لارتي فرنوش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تشخيص و درمان به موقع بيماران مبتلا به حمله حاد قلبي به طرز چشمگيري پيش آگهي آنان را بهبود مي بخشد. اين مطالعه با هدف برآورد نسبت بيماران داراي تاخير از هنگام وقوع علايم تا مراجعه به بيمارستان انجام شد و عوامل مرتبط با تاخير نيز مورد بررسي قرار گرفت.
در اين مطالعه ۹۵ بيمار که با تشخيص انفارکتوس حاد ميوکارد بستري شده بودند، مورد مطالعه قرار گرفتند. اطلاعات مورد بررسي بيماران شامل علايم حمله در آنان، زمان مراجعه به بيمارستان پس از آغاز علايم و علت تاخير در مراجعه در صورت رسيدن به بيمارستان پس از ۳ ساعت از وقوع علايم پس از اخذ رضايت آنان در پرسشنامه هاي مربوطه درج گرديد و تجزيه و تحليل آماري توسط نرم افزار SPSS 16 انجام شد.
مردان ۷۶٫۸ درصد از بيماران مورد مطالعه را تشکيل مي دادند. ميانگين سني افراد ۶۰٫۴±۱٫۱ سال بود. نيمي از بيماران بعد از گذشت ۹ ساعت از شروع علايم به بيمارستان مراجعه کرده بودند و تاخير بيش از ۳ ساعت در ۷۰ درصد از بيماران مشاهده شد. عوامل خطر براي تاخير در مراجعه به بيمارستان عبارت بودند از فقدان تعريق به عنوان يکي از علايم بيماري، وقوع علايم در نيمه شب تا صبح زود، فقدان سابقه قبلي از بيماري قلبي، مراجعه به پزشک عمومي، شروع تدريجي علايم و سطح تحصيلات پايين که همگي داراي اثر مستقل و معني داري در تحليل چند متغيره با روش رگرسيون لجستيک بودند.
به عنوان يک نتيجه گيري کلي مي توان گفت آموزش عمومي و سعي در شناساندن بهتر بيماري و علايم آن خصوصا به افراد در معرض خطر و افرادي که از سطح تحصيلات پايين تري برخوردار هستند به شناخت بهتر نشانه ها و کاهش زمان مراجعه منجر خواهد شد.