سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نخستین همایش زلزله در درود – گذشته، حال، آینده

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدمهدی ناصری – مربی دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

پلها سازه های حساسی هستند که لازم است بعد از وقوع زلزله قابل استفاده باشند . هر گونه صدمه ای که به آنها درزمان زلزله وارد شود ، می تواند علاوه بر وارد ساختن خسارات مادی وجانی زیاد ، باعث قطع دسترسی به مناطقی از شهر گردد و جلو امداد رسانی به مجروحان حادثه را بگیرد . دراین مقاله باتکیه بر تجاربی که در تخریب پلهای شهر های بزرگی از دنیا که در جریان زلزله های اخیر دچار آسیب شده اند ، علل اصلی تخریب ونقطه ضعفهای سازه ای آنها مورد بررسی قرار گرفته است . علاوه بر مشکلات اجرائی ، مهمترین دلیل تخریب پلهای مورد مطالعه اشتباهات بظاهر کوچک اما سرنوشت ساز در طراحی وآنالیز آنها بوده است که در این مقاله به پاره ای از آنها در مورد پی ها ، ستونها ، سر ستونها، اتصالات ، کوله ها و روسازه ها اشاره شده ست . همچنین راه کارهای ساده جهت جلوگیری از این نوع تخریبها به صورت خلاصه وبا تکیه بر آئین نامه های طراحی جدید ارائه گردیده است .