مقاله علل تداوم بحران هاي خاورميانه در دوره جرج بوش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در پژوهشنامه علوم سياسي از صفحه ۱۹۵ تا ۲۲۴ منتشر شده است.
نام: علل تداوم بحران هاي خاورميانه در دوره جرج بوش
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تروريسم
مقاله امنيت سازي
مقاله سيستم امنيت دسته جمعي
مقاله موازنه قوا
مقاله نظامي گري منطقه اي
مقاله عدالت استراتژيک
مقاله ديپلماسي محاصره
مقاله سياست مهار موثر
مقاله سياست تغيير رژيم
مقاله گسترش پايگاه هاي نظامي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مصلي نژاد عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در زمان رياست جمهوري جرج بوش بحران هاي منطقه خاورميانه افزايش يافت؛ البته کشورهاي خاورميانه همواره در فضاي ژئوپليتيک تعارض آميزي قرار داشته اند. يکي از علت هاي اصلي اين افزايش بحران ها را مي توان تاخير در روند دولت سازي و مداخله قدرت هاي بزرگ در اين منطقه دانست. هرچند تنوع منابع اقتصادي خاورميانه نيز زمينه هاي افزايش تعارض را به وجود آورده است. پس از ۱۱ سپتامبر، ايالات متحده آمريکا با به کارگيري قدرت نظامي و استراتژيک، موقعيت خود را در منطقه بازسازي نمود که نشانه هاي آن را مي توان در جنگ عليه عراق مشاهده کرد.
ما در اين مقاله درصدد تاييد اين مطلب هستيم که «چالش هاي منطقه اي و جنگ پيشدستانه بوش منجر به تداوم بحران شده است». به طورکلي، حادثه ۱۱ سپتامبر و جنگ در عراق منجر به ترويج گفتمان تروريسم توسط آمريکا و در نتيجه زمينه فعال سازي استراتژي مبارزه با تروريسم شده و به رغم چنين روندي، توازن نسبي قدرت در منطقه حاصل نشده است. تا زماني که کشورهاي منطقه اي در شرايط عدم توازن قدرت، مداخله گري قدرت هاي بزرگ و همچنين تضادهاي منطقه اي قرار داشته باشند، طبيعي است امکان ايجاد تعادل و تفاهم کاهش خواهد يافت.
گذار از بحران هاي منطقه اي نيازمند بازسازي روابط کشورهاي منطقه خاورميانه است؛ به گونه اي که امکان متعادل سازي روابط قدرت هاي بزرگ با بازيگران منطقه اي را فراهم آورد. اقدامات نظامي، به کارگيري «استراتژي تغيير رژيم»، فعال سازي تئوري خاورميانه بزرگ، گسترش پايگاه هاي نظامي و بر هم خوردن توازن قدرت را مي توان عامل تداوم بحران هاي خاورميانه دانست.