سال انتشار: ۱۳۷۱

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فریبرز فداکار – شرکت مشانیر
بهرام زمانی مزده – شرکت مشانیر

چکیده:

استفاده روز افزون از کابل بجای خط هوایی در شبکه های فشار متوسط (۲۰ و ۶۳ کیلوولت) و فشارقوی (۱۳۲ و ۲۳۰ کیلوولت)خصوصا در منطق شهری، بررسی دقیق و همه جانبه در نحوه بارگیری از کابل ها را مطرح می سازد. در ان رابطه عموما از کابل های تک رشته استفاده می گردد و به ازای افزایش سطح مقطع و ولتاژ نامی کابل قیمت کابل افزایش قابل توجهی پیدا می نماید. تغییر در نوع زمین کردن کابل های تک رشته اثرات محسوسی در ظرفیت باردهی کابل و میزان ایمنی و حفاظت مورد نظر خواهد داشت. بطوریکه برای دستیابی به یک گزینش بهینه در شرایط متفاوت، در نظر گرفتن اثرات فوق الزامی است. در این مقاله اثار فوق بنابر نوع زمین کردن کابل مورد بررسی قرار گرفته است تا در استفاده ایمن تر و اقتصادی تر از کابل های تک رشته در شبکه های شهری ایران مدنظر گرفته شود.