سال انتشار: ۱۳۷۴

محل انتشار: دومین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

اسدا… عمرانی صباغی – آزمایشگاه کارخانجات کاشی نیلو اصفهان

چکیده:

در مقاله حاضر پژوهشهای انجام شده جهت شناسایی علل بروز تغییر شیدرنگ کاشی های دیواری و کف گزارش می شود. به کمک آزمایشها و تست های نیمه صنعتی انجام شده مشخص شده است که علاوه بر شرایط تولیدی از جمله دانسیته و وزن لعاب روی کاشی، حرارت و زمان پخت، عوامل فیزیکی و شیمیایی فرمولاسیون لعاب رنگی نیز در ایجاد این عیب موثر است که می بایستی در طراحی و فرمولاسیون لعاب و رنگ در نظر گرفت.