سال انتشار: ۱۳۷۲

محل انتشار: سومین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سیدمحمد سیدرضی – شرکت توانیر

چکیده:

سوراخ شدن لوله کندانسور سبب آلودگی آب تغذیه به وسیله آب خنک کن می شود. میزان آلودگی عمدتا بستگی دارد به:
– نوع آب مصرفی خنک کن (آب دریا، آب چاه و غیره)
– میزن نشت آب کندانسور (اندازه سوراخ)
– طراحی کندانسور
سوراخ شدن لوله کندانسور سبب آلودگی آب تغذیه به گازهای دی اکسید کربن CO2 و اکسیژن O2 میگردد این امر بدلیل لیک هوا صورت می پذیرد. این دوگاز خوردگی عمومی خوردگی تنشی و تنشی شکافی لوله های مسی را تشدید می نماید بطور کلی حضور CO2 سبب تقلیل PII و نهایتا خوردگی لوله های آهنی و غیر آهنی می شود.
زمانیکه از آب دریا برای خنک کنندگی استفاده می شود سوراخ شدن لوله کندانسور سبب الودگی بویلر میشود. بدلیل آنکه آب دریا حاوی مقادیر زیادی کلرور می باشد، کلرور منیزیم مطابق واکنش زیر درجه حرارت بالا تولید اسید کلریدریک (HCl)می نماید:
MgCl2 + 2H2O → Mg(OH)2 + 2HCl
در مناطقی که محدودیت عبور جریان آب وجود دارد نظیر زیر رسوبات درلوله های واتروال و یا داخل شکافها بدلیل ایجاد این اسید، PH به حداقل ممکن تقلیل می یابد این تقلیل PH سبب خوردگی فلز می شود.
حضوریون کلرور در بخار خوردگی تنشی شکافی (Stress corrosion cracking) و همچنین خوردگی از نوع خستگی (corrosion fatigue) پره های توربین را سبب می گردد ضمن انکه ایجاد رسوبات در روی پره های توربین را می نماید.