سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش علمی کاربردی مدیریت بقایای گیاهی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مراد سپه وند – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان

چکیده:

سالانه حدود ۴۵۰ هزار هکتار گندم و جو دیم و آبی در استان لرستان کشت می گردد که کاهش و کلش آن نقش بسیار مهمی در حفظ و نگهداری ماده آلی و هوموس خاک های این استان دارد. ماده آلی و هوموس باعث تقویت حاصلخیزی و باروری خاک و بهبود خصوصیات فیزیکی و شیمیایی و بیولوژیکی آن از جمله ساختمان، نفوذ آب، تهویه، ظرفیت تبادل کاتیونی، دسترسی به عناصر غذایی، ظرفیت نگهداری آب و افزایش جمعی تمیکروبی می شود.